Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: II edycja Pucharu Polski
Miejsce: Wrocław

Termin: sobota, 11.06.2011 - sobota, 11.06.2011
Delegat techniczny:
Kategoria: Strzelanie czarnoproch. - dt. na koszt organizatora
Zawody: strzelania czarnoprochowe

Rodzaje strzelań: pistolet, karabin

Kategoria wiekowa: kobiety, mężczyźni


REGULAMIN
XIII Strzelanie o Trofeum Złotego Niedźwiadka
II Edycja Pucharu Polski
11.06.2011, Wrocław

 

1. Cel Zawodów:

 • Propagowanie idei i tradycji Bractw Kurkowych, Organizacji i Związków Strzelców Historycznych.
 • Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 • Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej (czarnoprochowej) i jej replik.
 • Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych prowadzona na zasadach międzynarodowych (MLAIC).

 

2. Organizator:

Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia.

3. Miejsce:

Strzelnica Stadionu Olimpijskiego ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.

(współrzędne dla nawigacji: Szerokość: 51° 7′ 10″ N 51.119444° Długość: 17° 5′ 47″ E 17.096389°)

4. Termin i harmonogram

Zawody odbędą się 11 czerwca 2011.

HARMONOGRAM: (realizowany w zależności od ilości uczestników)
9.00 – 12.00 – rejestracja uczestników, kontrola broni
10.00 – rozpoczęcie strzelań

11.45 – otwarcie zawodów
17.00 – ogłoszenie listy finalistów i rozpoczęcie strzelań finałowych
18.00 – wręczenie nagród i dyplomów
19.00 – zakończenie zawodów

 

Konkurencje z broni czarnoprochowej będą rozgrywane w 7 zmianach rozpoczynających się kolejno o godz.:

10.00; 11.00; 12.15; 13.00; 14.00; 15.00 i 16.00.

 

5. Uczestnicy zawodów

Z uwagi na rangę zawodów i chęć propagowania Strzelania o Trofeum wrocławskiego Złotego Niedźwiadka wśród rosnącej rzeszy pasjonatów historii i tradycji strzeleckich, Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia zaprasza do udziału w zawodach całą społeczność strzelców historycznych zrzeszonych w Bractwach Kurkowych i innych Organizacjach Strzeleckich i Patriotycznych.

Ze względów bezpieczeństwa do zawodów będą dopuszczone jedynie osoby umiejące sprawnie obchodzić się z bronią, a więc należące do Bractw Kurkowych, PZSS, LOK, PSSH, Klubów Strzeleckich, Stowarzyszeń i Grup rekonstrukcyjnych oraz strzelcy czynnie uczestniczący w dotychczas rozgrywanych zawodach z broni historycznej – czarnoprochowej.

 

6. Broń

Zawody przeprowadzane będą z użyciem WYŁĄCZNIE broni czarnoprochowej oraz bocznego zapłonu. Organizator NIE ZAPEWNIA broni ani amunicji czarnoprochowej oraz prochu czarnego. Organizator ZAPEWNIA broń i amunicję do strzelań do TARCZY CHARYTATYWNEJ I HETMAŃSKIEJ (karabin kal. 0.22”). W przypadku broni wyprodukowanej przed rokiem 1885 lub replik takiej broni (zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy o broni i amunicji) Organizator nie wymaga od uczestników Pozwolenia na broń.

 

7. Komisja sędziowska

Zawody prowadzone będą przez uprawnionych Instruktorów Strzelectwa Sportowego oraz sędziów klasy I, II, i III licencjonowanych przez PZSS. Na zawodach obecny będzie delegat techniczny PZSS.

 

 8. Konkurencje:

Strzelanie o Trofeum Złotego Niedźwiadka:

W ramach Strzelania o Trofeum Złotego Niedźwiadka zostaną przeprowadzone 2 kategorie konkurencji: Broń długa czarnoprochowa oraz Broń krótka czarnoprochowa.

 

Broń długa czarnoprochowa:

 • Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m)
  - broń - każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy,
  - przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, odległość 50 metrów.
 • II. Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
  - broń - dowolny karabin skałkowy o dowolnym kalibrze
  - przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, odległość 50 metrów.
 • III. Lamarmora (karabin kapiszonowy wojskowy 50m)
  - broń - kapiszonowy karabin wojskowy, kaliber powyżej 13,5mm (.5315”), brak przyspiesznika,
  - przyrządy celownicze - typ oryginalny wojskowy
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, odległość 50 metrów.
 • IV. Sharps (broń długa 50 m NON-MLAIC)
  - broń – dowolny karabin czarnoprochowy ładowany odtylcowo nabojem papierowym (np. Sharps, Kammerlader, Mont Storm, Gallager itp.),
  - przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, odległość 50 metrów.
 •  V. Miquelet (muszkiet skałkowy 50 m)
  - broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy,
  - przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy bez szczerbiny,
  - tarcza – francuska tarcza wojskowa na 200 metrów .
  - postawa stojąc, odległość 50 metrów.

Broń krótka czarnoprochowa: 

 • VI. Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m)
  - broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, dowolnego kalibru o lufie gwintowanej,
  - przyrządy celownicze wg XIX wieku,
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
 • VII. Mariette (Rewolwer 25m)
  - broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
  - przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna, o profilu w stylu oryginału,
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
 • VIII. Cominazzo (Pistolet skałkowy gładkolufowy 25m)
  - broń – dowolny jednostrzałowy gładkolufowy pistolet skałkowy
  - przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
 • IX. Patriot (broń czarnoprochowa krótka dowolna, NON-MLAIC)
  - broń – dowolny pistolet lub rewolwer, zapłon kołowy, skałkowy, kapiszonowy, dowolny kaliber,
  - przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, strzelanie z jednej lub dwóch rąk, odległość 25 metrów.
 • X. Donald Malson (Rewolwer 50m)
  - broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
  - przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna, o profilu w stylu oryginału,
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
 • XI. Kuchenreuter L50 (pistolet kapiszonowy 50 m, NON-MLAIC)
  - broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, dowolnego kalibru o lufie gwintowanej,
  - przyrządy celownicze wg XIX wieku,
  - tarcza ISSF 20/50
  - postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

 

Finał strzelania o trofeum Złotego Niedźwiadka

 • Do finału strzelania o trofeum Złotego Niedźwiadka zostanie dopuszczonych 10 zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów liczonych jako suma najlepszego wyniku zawodnika spośród uzyskanych w kategorii Broń długa oraz najlepszego wyniku spośród uzyskanych w kategorii Broń krótka.
 • Finaliści oddają po jednym strzale z broni krótkiej czarnoprochowej do tarczy kołkowanej, pozostałe zasady jak w konkurencji Patriot.
 • Zwycięzcą zostaje ten strzelec, który uzyska przestrzelinę najbliższą wyznaczonemu punktowi na tarczy.

 

Strzelanie do tarcz okolicznościowych: Tarczy Hetmańskiej i Charytatywnej:

 • Strzelania eliminacyjne do Tarczy Hetmańskiej i Tarczy Charytatywnej - wyłącznie z broni kalibru 0.22” bocznego zapłonu, każdy strzelający oddaje po 3 strzały do tarczy TS-1. Do finału przechodzi 10 zawodników w kolejności najlepszych wyników.
 • Finał polega na oddaniu 1 strzału z karabinu kal. 0.22” do tarczy okolicznościowej – kołkowanej.

 

Strzelanie do Kura

 • Strzelanie do kura odbywa się z broni krótkiej czarnoprochowej, z odległości 10-15 m .

 

9. Postanowienia szczegółowe dla konkurencji z broni czarnoprochowej:

 • Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie 3-krotnie wywołany w odstępach 1-minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
 • Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji.
 • Broń, rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym regulaminie – przyjmuje się, że muszą odpowiadać przepisom MLAIC dla danej konkurencji.
  Czas trwania konkurencji: 30 min.
 • Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
 • Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
  Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
 • Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze (fouling shot).
 • Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
 • Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie sam usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.
 • Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
 • Przy równej sumie punktów kilku zawodników w konkurencjach indywidualnych zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10ciu zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia  się trzy odrzucone strzały.
 • Organizatorzy zobowiązują się umieszczać zaktualizowane wyniki na tablicy wyników lub w innym widocznym miejscu, na tyle szybko na ile będzie to w danych warunkach możliwe.
 • Protesty mogą być wnoszone wyłącznie w formie pisemnej, po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł, najpóźniej w ciągu godziny po wywieszeniu wyników. W przypadku uwzględnienia protestu w/w opłata podlega zwrotowi.
 • W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy  MLAIC.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego Regulaminu.

 

10. Opłaty startowe:

Każda konkurencja z broni czarnoprochowej: 40 zł.

Strzelanie do kura, Tarcze Hetmańska i Charytatywna: 25 zł za konkurencję.

W cenie startowego zawarty jest posiłek regeneracyjny oraz kawa/herbata.

 

11. Przewidziane nagrody:

 • Zwycięzca finału strzelania o trofeum Złotego Niedźwiadka otrzyma dużą statuetkę „Złotego Niedźwiadka”, za miejsce II i III nagrodami będą małe Niedźwiadki - odpowiednio srebrny i brązowy. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.
 • W każdej z konkurencji z broni czarnoprochowej zostaną wręczone dyplomy za miejsca I - VI.
 • W konkurencjach Tarcza Hetmańska i Charytatywna zwycięzcy otrzymają malowane tarcze.
  W strzelaniu do kura nagrodami będą: za I miejsce - kur, za II i III – dyplomy.

 

12. Zgłoszenia

Kolejność na liście startowej jest ustalona na podstawie zgłoszeń kierowanych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach.

W zgłoszeniu proszę podać:

Nazwisko, Imię -
Przynależność do Klubu Strzeleckiego/Organizacji -
Licencja Tak/Nie -
Konkurencje - godz. startu
Bankiet Tak/Nie  

Osoby, które nie dokonały zgłoszenia będą mogły zająć ewentualne wolne miejsca w poszczególnych zmianach.

 

13. Przepisy bezpieczeństwa

 • Na zawodach obowiązywać będzie regulamin strzelnicy.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem oraz zakaz palenia na stanowiskach strzeleckich.
 • Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
 • Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.  
 • Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie strzelań.
 • Pomoc osób drugich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona.
 • Zamiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
 • Broń przenosimy na stanowiska strzeleckie tylko w pokrowcach, skrzynkach lub kasetach, rozładowaną.
 • W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie oraz ochraniacze słuchu.
 • Zabrania się używania prochownic.
 • Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”. Biały strzał lub fouling shot musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
 • Broń ładujemy wyłącznie na stanowisku strzeleckim po komendzie „START” z wcześniej przygotowanych jednodawkowych fiolek.
 • W rewolwerach czarnoprochowych obowiązkowe jest zabezpieczenie tłuszczem komór bębna ponad pociskami.
 • W przypadku awarii broni w trakcie strzelania, strzelec zgłasza awarię sędziemu – pozostając na stanowisku strzeleckim z bronią skierowaną w kierunku kulochwytu.
 • Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i grozi natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
 • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się czyszczenie lufy po każdym strzale.
 • Po komendzie „rozładuj” należy zdjąć kapiszon z kominka lub wysypać proch z panewki.
 • Opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
 • Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identyczne jak w regulaminach strzelań PZSS i ISSF.
 • Sankcje i kary: ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja.
 • Wszyscy uczestnicy Zawodów są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w spowoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.

 

14. Informacje dodatkowe:
• Strzelanie jest przeprowadzane za wiedzą, zgodą i pod nadzorem dzierżawcy obiektu Firmy WOX Jan Kołakowski we Wrocławiu oraz wyznaczonych instruktorów.

PZSS na Facebooku