Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: II Otwarte Mistrzostwa Międzynarodowe KS LOK Wigry Suwałki
Miejsce: Suwałki

Termin: piątek, 21.05.2010 - niedziela, 23.05.2010
Delegat techniczny:
Kategoria: Zawody regionalne - dt. na koszt organizatora
<Zawody: regionalne, sport kwalifikowany

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet

Kategoria wiekowa: kobiety, mężczyźni, juniorzy


II Otwarte Mistrzostwa Międzynarodowe
Klubu Strzeleckiego LOK WIGRY w Suwałkach
z broni sportowej
Pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk
Suwałki 2010

Regulamin i program zawodów

I. Cel Zawodów:

 • Sprawdzenie poziomu szkolenia w klubach i kołach strzeleckich;
 • Zdobywanie klas sportowych i odznak strzeleckich;
 • Prezentacja zawodnikom z innych województw i krajów walorów pięknej Suwalszczyzny;
 • Popularyzacja Klubu Strzeleckiego LOK WIGRY w Suwałkach, przed otwarciem nowej krytej strzelnicy kulowej, jaka ma powstać z inicjatywy ZG LOK, oraz Prezydenta Miasta Suwałk.

II. Termin i miejsce zawodów:

 • Zawody przeprowadzone zostaną:
 • strzelanie kulowe - strzelnica sportowo – myśliwska w Augustowie 21.05.2010;
 • strzelanie pneumatyczne - na hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Suwałkach przy ul. Kościuszki 36, w dniach 22-23.05.2009.
 • strzelanie kulowe – strzelnica kryta policyjna w Suwałkach na 25 m. 22.05.2010.

III. Rozgrywane konkurencje
Strzelania kulowe:

 • Juniorki mł. Ksp 60 (od 1993 roku i młodsi);
 • Juniorzy mł Kdw. 60 (od 1993 roku i młodsi);
 • Kobiety - Ksp 60 (1992 i starsi);
 • Mężczyźni Kdw 60 (1992 i starsi) ;
 • Mężczyźni Pdw 40;
 • Kobiety Ksp 3 x 20;
 • Kobiety Psp cz.D 30;

Strzelania pneumatyczne:

 • Juniorki mł. Kpn 40 (od 1993 roku i młodsi);
 • Juniorki mł. Ppn 40 (od 1993 roku i młodsi);
 • Juniorzy mł. Kpn 40 (od 1993 roku i młodsi);
 • Juniorzy mł Ppn 40 (od 1993 rok i młodsi) ;
 • Kobiety Kpn 40 , (1992 i starsi)
 • Kobiety Ppn 40 , (1992 i starsi)
 • Mężczyźni Kpn 60, (1992 i starsi)
 • Mężczyźni Ppn 60; (1992 i starsi )
 • Open Finał – Kpn;
 • Open Finał – Ppn;
 • Super Finał ;

Konkurencje rozegrane zostaną zgodnie z przepisami ISSF, OZSS.

IV. Program zawodów:

21.05.2010, piątek

8.30

przyjazd uczestników, strzelnica sportowo – myśliwska w Augustowie ,

8.40

odprawa techniczna

21.05.2010, piątek

9.30-17.00

strzelania kulowe - karabin,

22.05.2010, sobota

9.00-13.00

strzelania kulowe - pistolet,

13.00-18.30

strzelania pneumatyczne

23.05.2010, niedziela

8.00-14.30

Kpn/Ppn – hala sportowa Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach ul. Kościuszki 36;

8.00-11.00

Kpn , Ppn ;

11.00

Finał Ppn;

12.00

Finał Kpn;

13.00

Super Finał;

14.30

Uroczyste zakończenie.

V. Uczestnictwo:

 • W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy ze wszystkich klubów i sekcji strzeleckich z Polski i zagranicy , którzy przyślą oficjalne zgłoszenie do Klubu Strzeleckiego LOK WIGRY w Suwałkach na adres wyżej podany w terminie , można potwierdzonym e-mail , w terminie do 30 kwietnia oraz w/w terminie wpłaci startowe 40 zł (osobostart) na konto nr: L O K STOW. , 00-791 Warszawa , ul Chocimska 14 ,B P Z W LOK ,w Białymstoku 15-444 Białystok ul. Al. Józefa Piłsudskiego 25 (25 1240 1095 1111 0010 1892 4795 ) z dopiskiem startowe II Otwarte międzynarodowe Mistrzostwa Klubu strzeleckiego LOK WIGRY w Suwałkach, lub osobiście w Biurze Zarządu Klubu strzeleckiego LOK WIGRY w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 24 w Budynku WORD pokój nr 162.

VI. Klasyfikacja
Strzelania kulowe

 • za zajęcie I miejsca w konkurencji : 1- 6 – puchar , medal i dyplom;
 • za zajęcie II i III miejsca w konkurencji: 1- 6 statuetka , medal i dyplom ;
 • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w 7 konkurencji medal i dyplom;

Strzelania pneumatyczne

 • za zajęcie I miejsca w konkurencji : 8-14 – puchar , medal i dyplom;
 • za zajęcie II i III miejsca w konkurencji 8-14 statuetka , medal i dyplom;
 • W finale Kpn - za 3 pierwsze miejsca puchar , medal i dyplom ;
 • W finale Ppn - za 3 pierwsze miejsca puchar , medal i dyplom ;

Kwalifikacje do Super Finału

 • Do Super Finału wchodzi 2 z finału Kpn i 2 z finału Ppn;
 • Oraz osoby, które wykupią los – 1 miejsce z Finału Kpn i 1 miejsce Ppn,

VII. Nagrody

 • Za zajęcie I miejsca w Super Finale – Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, medal, dyplom oraz jako główna nagroda Telewizor 32 ”;
 • Za zajęcie II miejsca w Super Finale -Puchar, medal, dyplom, aparat cyfrowy,
 • Za zajęcie III miejsca w Super Finale – Puchar, medal, dyplom oraz odtwarzacz DVD.

VIII. Ubiór i broń uczestników:

 • Podczas rozgrywania konkurencji obowiązuje ubiór strzelecki;
 • Uczestniczy startują z własną bronią;

IX Sędziowie:

 • Obsada Sędziowska – zabezpiecza WZSS i ZK LOK WIGRY.

PZSS na Facebooku