Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: III Memoriał Eugeniusza Nurka (sk)
Miejsce: Nowy Sącz

Termin: sobota, 03.03.2012 - sobota, 03.03.2012
Delegat techniczny:
Kategoria: Zawody regionalne (open) - dt. na koszt organizatora
Zawody: regionalne PZSS (skrócone konkurencje)

Rodzaje strzelań: pistolet

Kategoria wiekowa: kobiety, mężczyźniIII Memoriał Eugeniusza Nurka

3.03.2012, Nowy Sącz

Regulamin zawodów

1. Zawody strzeleckie p/n III Memoriał Eugeniusza Nurka (zwane dalej zawodami) mają na celu uczczenie pamięci inicjatora i współzałożyciela Klubu Strzeleckiego „Krokus” LOK w Nowym Sączu, mjr rez Eugeniusza Nurka. Organizatorem jest Klub Strzelecki „Krokus” Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu.

2. Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 3 marca 2012 roku i rozpoczną się o godz. 8:30. Zakończenie zawodów planowane jest na godzinę 16:30. Miejscem rozegrania zawodów jest strzelnica LOK przy ul. Tarnowskiej 32 w Nowym Sączu.

3. Zawody przeprowadzone zostaną w trzech konkurencjach:

 • 25 m pistolet sportowy 30 strzałów część dokładna;
 • 25 m pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów część dokładna;
 • 25 m pistolet standard 3 x10 strzałów.

4. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna open - przyznawane są puchary za zajęcie trzech pierwszych miejsc  oraz dyplomy za zajęcie miejsc od 1-go do 6-go.

5. Zawody przeprowadzone zostaną według następującego programu:

 • godz. 8.00 – 9.00:       rejestracja zawodników/kontrola techniczna
 • godz. 8.30:                 otwarcie zawodów
 • godz. 9.00 – 12.00      psp według zmian co 1 godzina
 • godz. 12.00 – 15.00    pcz według zmian co 1 godzina
 • godz. 15.00 – 16.00    pst
 • godz. 16.30                zamknięcie zawodów
 • Rezultaty III Memoriału im. Eugeniusza Nurka - pobierz

6. Wszelkie informacje na temat zawodów udzielane są przez organizatora na stronie www.kskrokus.pl, gdzie podane są również niezbędne dane kontaktowe. Organizator zapewnia możliwość korzystania z broni znajdującej się w jego dyspozycji.

7. Do udziału w zawodach uprawnieni są zawodnicy posiadający licencję PZSS na rok 2012.

8. Opłaty startowe wynoszą: 35,- zł za udział w dowolnej pierwszej dla uczestnika konkurencji i 20,- zł za udział w każdej następnej konkurencji.

9. We wszelkich kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZSS oraz regulaminu korzystania ze strzelnicy i innych aktów prawa  w zakresie uprawiania sportów strzeleckich.

 

Nowy Sącz, 2012.02.01                                                   Zarząd K.S. „Krokus” LOK w Nowym Sączu 

Normal 0 21 false false false

III Memoriał Eugeniusza Nurka

3.03.2012, Nowy Sącz

Regulamin zawodów

1.    Zawody strzeleckie p/n III Memoriał Eugeniusza Nurka (zwane dalej zawodami) mają na celu uczczenie pamięci inicjatora i współzałożyciela Klubu Strzeleckiego „Krokus” LOK w Nowym Sączu, mjr rez Eugeniusza Nurka. Organizatorem jest Klub Strzelecki „Krokus” Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu.

2.    Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 3 marca 2012 roku i rozpoczną się o godz. 8:30. Zakończenie zawodów planowane jest na godzinę 16:30. Miejscem rozegrania zawodów jest strzelnica LOK przy ul. Tarnowskiej 32 w Nowym Sączu.

3.    Zawody przeprowadzone zostaną w trzech konkurencjach:

 • 25 m pistolet sportowy 30 strzałów część dokładna;
 • 25 m pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów część dokładna;
 • 25 m pistolet standard 3 x10 strzałów.

4.    W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna open - przyznawane są puchary za zajęcie trzech pierwszych miejsc  oraz dyplomy za zajęcie miejsc od 1-go do 6-go.

5.    Zawody przeprowadzone zostaną według następującego programu:

 • - godz. 8.00 – 9.00:       rejestracja zawodników/kontrola techniczna
 • - godz. 8.30:                 otwarcie zawodów
 • - godz. 9.00 – 12.00      psp według zmian co 1 godzina
 • - godz. 12.00 – 15.00    pcz według zmian co 1 godzina
 • - godz. 15.00 – 16.00    pst
 • - godz. 16.30                zamknięcie zawodów

6.    Wszelkie informacje na temat zawodów udzielane są przez organizatora na stronie www.kskrokus.pl, gdzie podane są również niezbędne dane kontaktowe. Organizator zapewnia możliwość korzystania z broni znajdującej się w jego dyspozycji.

7.    Do udziału w zawodach uprawnieni są zawodnicy posiadający licencję PZSS na rok 2012.

8.    Opłaty startowe wynoszą: 35,- zł za udział w dowolnej pierwszej dla uczestnika konkurencji i 20,- zł za udział w każdej następnej konkurencji.

9.    We wszelkich kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZSS oraz regulaminu korzystania ze strzelnicy i innych aktów prawa  w zakresie uprawiania sportów strzeleckich.

 

Nowy Sącz, 2012.02.01                                                   Zarząd K.S. „Krokus” LOK w Nowym Sączu 

PZSS na Facebooku