Get Adobe Flash player

Polish Open Kaliber 2018

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Komisja Licencyjna informuje, że od dnia 1 października 2018r. można składać wnioski o przedłużenie licencji klubowej. Wydrukowany (nowy) wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres biura PZSS w Warszawie ul. Kopernika 30. Nowy druk wniosku znajduje się w zakładce „do pobrania”.

Na prośbę klubów przedstawiamy poniżej jakie elementy powinny być zawarte w przypadku podpisania umowy o udostępnienie strzelnicy.

 1. Data i miejsce zawarcia umowy
 2. Nazwa umowy , np. dzierżawy , użyczenia, najmu,
 3. Wskazanie stron umowy.
 4. Określenie przedmiotu umowy:
  a) opis obiektu (np. nr działki , obręb i jej adres wraz z danymi strzelnicy.)
  b) wskazanie tytułu prawnego do strzelnicy przez stronę udostępniającą, potwierdzonego kopią stosownego dokumentu i pisemnej zgody na udostepnienie osobie trzeciej w razie innego niż własność tytułu strony udostępniającej.
  c) kopie dokumentów potwierdzających możliwość korzystania ze strzelnicy (decyzja właściwego organu zatwierdzającego regulamin strzelnicy).
 5. Wskazanie praw i obowiązków stron umowy ze szczególnym uwzględnieniem    odpowiedzialności   za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie zajęć.
 6. Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania
 7. Podpisy reprezentantów stron.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 listopada br. będą realizowane licencje zawodnicze na rok 2019 tylko po przedłużeniu licencji klubowej.

Polscy medaliści olimpijscy

Liga Strzelecka PZSS

liga strzelecka pzss1

czerwca 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

PZSS na Facebooku