Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: Truniej Strzelecki - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Miejsce: Warszawa

Termin: niedziela, 27.01.2013 - niedziela, 27.01.2013
Delegat techniczny:
Kategoria: Strzelanie czarnoproch. - dt. na koszt organizatora
Zawody: strzelania czarnoprochowe

Rodzaje strzelań: pistolet

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobietyTurniej strzelecki z okazji
150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Warszawa, 27 stycznia 2013 r.

 

Regulamin Zawodów

1. Cel

 • godne upamiętnienie 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (22 stycznia 1863 r.);
 • popularyzacja sportu strzeleckiego;
 • popularyzacja strzelectwa z czarnoprochowej broni historycznej i jej replik;
 • integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej, także czarnoprochowej;
 • rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych prowadzona na zasadach Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS);
 • podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców czarnoprochowych.

2. Organizatorzy

 • Zarząd Rejonowy Warszawa Ochota–Śródmieście Ligi Obrony Kraju, Harcerski Klub Sportów Obronnych Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego im. Bohaterów Warszawy oraz Stowarzyszenie „Pięciobój Polski” CWKS Legia.

3. Miejsce

 • Strzelnica Stowarzyszenia „Pięciobój Polski” CWKS Legia, ul. Jerzego Waldorffa 8a, 01–494 WarszawaStrzelnica przylega do wału Fortu Bema (Fort P–Parysów), u zbiegu al. Armii Krajowej (Trasa Armii Krajowej) i ul. Gen. Stanisława Maczka. Fortu w czasie strzelania nie widać, ale można pójść na malowniczy spacer: http://www.forty.waw.pl/content/view/387/77; http://www.fort-bema.pl. Wjazd samochodem starym biegiem ul. Powązkowskiej przy kościele p.w. św. Jozafata Kuncewicza. Po minięciu otwartej stalowej bramy z napisem „CWKS // LEGIA” należy kierować się na wysokie kominy po prawej stronie, oddalone od drogi ok. 70 m. Po ich minięciu i po przejechaniu ok. 50 m należy skręcić w prawo i jechać prostopadle do wału fortu. Przed wałem ponownie skręcić w prawo. Dopiero stąd widać budynek strzelnicy. Przy wjeżdżaniu samochodem prosimy uważać na ostry zakręt i nierówności! Najbliższe przystanki autobusu MZA – Gen. Maczka 01 i 02, linie 103, 122, 180 i 409 (przystanek na żądanie) oraz Gen. Maczka 03 i 04, linia 186 (przystanek stały). Mapka: http://mapa.targeo.pl/Strzelnica,miejsce_4453448. Współrzędne GPS obiektu: 52°15'39.816"N, 20°56'51.324"E oraz 52.2610600°N, 20.9475900°E.

4. Termin

 • Zawody odbędą się w niedzielę 27 stycznia 2013 r.

5. Harmonogram

 • 7.45–10.00 – rejestracja uczestników.
 • 8.15 – otwarcie.
 • 8.30, 9.15. 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00 – zmiany startowe konkurencji z broni krótkiej.
 • 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45 – zmiany startowe konkurencji z broni długiej.
 • ok. 15.30 – zakończenie.

Biuro Zawodów czynne od godz. 7.30. Harmonogram będzie realizowany w zależności od ilości uczestników.

6. Uczestnicy

 • Członkowie klubów strzeleckich i bractw kurkowych oraz osoby niezrzeszone akceptujące niniejszy Regulamin Zawodów i Regulamin strzelnicy Stowarzyszenia „Pięciobój Polski” CWKS Legia. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, organizatorzy nie organizują ani nie zapewniają noclegu.

7. Broń

 • Zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania. Organizatorzy nie zapewniają broni, amunicji ani prochu czarnego. Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej albo użyczonej. Przy rejestracji w Biurze Zawodów, przed dopuszczeniem do strzelania, może być przeprowadzona lustracja broni pod względem historycznym, sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa dla strzelca i innych uczestników Zawodów. W przypadku oryginałów i replik broni wyprodukowanej przed 1885 r. nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń. Przy konstrukcjach nowszych, pastiszach na temat dawnej broni czarnoprochowej (jak np. Ruger Old Army Revolver, Uberti Cattleman Percussion Revolver, Tingle Target Pistol czy Tingle Revolver) wymagane jest stosowne pozwolenie. Uwaga: taka broń będzie dopuszczona wyłącznie do konkurencji Patriot.

8. Zgłoszenia

 • Elektronicznie – od czwartku 20 grudnia 2012 r. do czwartku 24 stycznia 2013 r. na adres e–mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu sportowego względnie innej organizacji, numer licencji PZSS (dla ich posiadaczy) oraz konkurencje, w których chce się startować. Niniejsze dane będą niezbędne przy sporządzeniu komunikatu z Zawodów. Uczestnicy, którzy przyślą zgłoszenia elektroniczne, mogą zasugerować godzinę startu. Ich wnioski będą spełniane w miarę możliwości technicznych. Kolejność na liście startowej będzie ustalana w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach.
 • Osobiście – od godz. 8.00 w dniu Zawodów 27 stycznia 2013 r. Uczestnicy zapisujący się osobiście będą dopisywani do kolejek startowych w miarę wolnych stanowisk w poszczególnych zmianach. Za względu na ograniczoną ilość stanowisk strzeleckich osobom zgłaszającym się osobiście w dniu Zawodów nie możemy zagwarantować startu.

9. Komisja sędziowska

 • Zawody prowadzone i sędziowane będą przez uprawnionych sędziów strzelectwa sportowego PZSS (kl. P, I, II i III, większość z certyfikatami PZSS w specjalności sędziowskiej strzelania czarnoprochowe). Na Zawodach obecny będzie delegat techniczny Kolegium Sędziów PZSS.

10. Protesty

 • Ewentualne protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej z precyzyjnym powołaniem się na konkretne uregulowania Constitutions, rules & regulations MLAIC, Urzędowych przypisów i regulaminów ISSF lub Regulaminu Zawodów. Protest należy złożyć na ręce sędziego głównego, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 pln, ale nie później niż 30 min. od wywieszenia wyników. W przypadku uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi.

11. Opłaty

 • Opłaty startowe wynoszą 35,00 pln za pierwszą konkurencję i po 30,00 pln za każdą następną. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają zawodnikom ciepły posiłek oraz napoje gorące (kawa, herbata).

12. Klasyfikacja i nagrody

 • Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji. Klasyfikacja tylko indywidualna. Konkurencja będzie nagradzana bez względu na ilość startujących w niej zawodników. Miejsca 1–3 medale i dyplomy, miejsca 4–6 dyplomy.

13. Konkurencje

Cominazzo (MLAIC nr 2)

 • broń – dowolny jednostrzałowy pistolet skałkowy o lufie gładkiej
 • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
 • pocisk – wyłącznie okrągła kula
 • czyszczenie – dozwolone
 • lejek – dozwolony
 • tarcza – jedna ISSF 20/50 (TS–2)
 • postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
 • odległość – 25 m

Kuchenreuter (MLAIC nr 6)

 • broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
 • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
 • pocisk – wyłącznie okrągła kula
 • czyszczenie – dozwolone
 • lejek – dozwolony
 • tarcza – jedna ISSF 20/50 (TS–2)
 • postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
 • odległość – 25 m

Mariette (MLAIC nr 12)

 • broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
 • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
 • pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
 • czyszczenie – dozwolone
 • lejek – zbędny
 • tarcza – jedna ISSF 20/50 (TS–2)
 • postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
 • odległość – 25 m

Patriot (non MLAIC)

 • broń – dowolny jednostrzałowy pistolet lub rewolwer
 • przyrządy celownicze – dowolne mechaniczne otwarte
 • pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
 • czyszczenie – dozwolone
 • lejek – dozwolony
 • tarcza – jedna ISSF 20/50 (TS–2)
 • postawa – stojąca, strzelanie z jednej lub dwóch rąk
 • odległość – 25 m

Insurgent (non MLAIC)

 • broń – dowolny karabin, muszkiet lub strzelba gładkolufowa
 • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
 • pocisk – jedna okrągła kula lub jeden pocisk
 • czyszczenie – dozwolone
 • lejek – dozwolony
 • tarcza – okolicznościowa z gongiem
 • postawa – klęcząca
 • odległość – 25 m

14. Przebieg konkurencji

 • Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi (DNS). W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
 • Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie, rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są precyzyjnie określone w niniejszym Regulaminie Zawodów – muszą odpowiadać Constitutions, rules & regulations MLAIC dla danej konkurencji.
 • Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji (DNF).
 • Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z Zawodów (DSQ).
 • Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
 • W Zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas Zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.
 • Czas trwania konkurencji z broni krótkiej wynosi 30 min.
 • W konkurencjach z broni krótkiej (Cominazzo, Kuchenreuter, Mariette i Patriot) zawodnik oddaje maksymalnie 13 strzałów do 1 tarczy (odstępstwo od Constitutions, rules & regulations MLAIC ze względu na specyfikę i przepustowość strzelnicy); ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów.
 • Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za 0 („zero”).
 • Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
 • W konkurencji z broni długiej (Insurgent) zawodnik ładuje broń pojedyńczo do każdego strzału i oddaje obligatoryjnie 6 strzałów do tarczy okolicznościowej z gongiem; wynik jest ustalany przez podzielenie ilości celnych trafień przez czas strzelania. Każde zaliczone trafienie jest jednoznacznie sygnalizowane przez sędziego stanowiskowego. Nieoddanie 6 strzałów z dowolnej przyczyny oznacza automatycznie wykluczenie zawodnika z tej konkurencji (DNF).
 • Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonych wcześniej sędziemu „białych strzałów” czyszczących (fouling shots) bądź rozgrzewających (warming shots), oddanych w kierunku kulochwytu ale poza tarcze.
 • Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie ich bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony.
 • Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta).
 • Dopuszczalne jest używanie ubrań strzeleckich (kurtek, rękawic i butów).
 • Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego.
 • Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się strzały odrzucone przy liczeniu.
 • W pozostałych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zawodów kwestiach mają zastosowanie Constitutions, rules & regulations MLAIC. W przypadku braku w danej kwesti jednoznacznych bądź bezpiecznych przepisów MLAIC, zastosowanie mają Urzędowe przypisy i regulaminy ISSF.

15. Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów

 • W trakcie trwania Zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów oraz Regulamin strzelnicy Stowarzyszenia „Pięciobój Polski” CWKS Legia.
 • Wszyscy uczestnicy Zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu strzelnicy Stowarzyszenia „Pięciobój Polski” CWKS Legia oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do ww. powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.
 • Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości, względnie kontroli antydopingowej.
 • Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
 • Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją (DSQ).
 • Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.
 • Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
 • Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.
 • Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.
 • Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 g prochu.
 • Zabrania się do używania do nabijania broni prochownic.
 • Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
 • Kapiszony należy trzymać w pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
 • Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu oraz do wyciszenia bądź wyłączenia telefonów komórkowych.
 • Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
 • Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
 • Zapłon (podsypka, kapiszon) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
 • Podczas Zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
 • Zakładanie kapiszonów bądź podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”.
 • Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
 • „Białe strzały” czyszczące (fouling shots) bądź rozgrzewające (warming shots) muszą zostać zgłoszone sędziemu stanowiskowemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu ale poza tarcze.
 • Wystrzelenie po komendzie „STOP” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika (DSQ).
 • Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
 • Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją (DSQ).
 • Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
 • W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
 • Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
 • Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.
 • Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.
 • Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identyczne jak w przepisach ISSF. Komendy: początek konkurencji – „START”, przerwanie ognia – „STOP” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), koniec konkurencji – „STOP”.
 • Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja DSQ (czerwona kartka).

16. Zmiana Regulaminu Zawodów

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość – w uzasadnionych przypadkach – zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów. Zmiana musi być umotywowana.

 

PZSS na Facebooku