Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: Rozpoczęcie sezonu 2013 - level II - IPSC
Miejsce: Poznań

Termin: sobota, 23.03.2013 - sobota, 23.03.2013
Delegat techniczny: brak
Kategoria: Zawody dynamiczne Level III - dt. na koszt organizatora
Zawody: strzelania dynamiczne

Rodzaje strzelań: pistolet

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobietyRozpoczęcie sezonu 2013 IPSC
(Level II)
23.03.2013, Poznań

Regulamin

I. Cel zawodów

 1. Wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencji pistolet IPSC w rankingu Grand Prix 2013 IPSC Polska
 2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich klubów i stowarzyszeń strzeleckich.
 3. Popularyzacja sportu strzeleckiego

II. Organizator zawodów

 • Klub Strzelecki „MAGNUM” Poznań, ul. Witosa 45

III. Termin i miejsce zawodów

 • Sobota dnia 23.03.2013 r. rozpoczęcie od godziny 9.00, zakończenie ok. 18.00. Strzelnica Klubu Strzeleckiego „Magnum”, ul. Witosa 45, 61-691 Poznań

IV. Konkurencja

 • Pistolet dynamiczny IPSC - 6 torów strzeleckich, minimalna ilość strzałów – 95.
 • Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy IPSC znajdujące się na stronie internetowej PZSS
 • Komunikat klasyfikacyjny

V. Uczestnictwo

 • Członkowie Regionu IPSC Polska uprawnieni do udziału w zawodach IPSC.

VI. Broń i amunicja

 • Zawodnicy biorą udział w zawodach z własną bronią i amunicją .

VII. Punktacja zawodów

 • Według przepisów IPSC.

VIII. Klasyfikacja

 • Indywidualna.

IX. Nagrody

 • Wszystkie klasy : I – III medale i dyplomy

X. Zgłoszenia

 • Do udziału w zawodach uprawnieni są zawodnicy zgłoszeni w biurze zawodów do godz.8.30

XI. Udział delegata technicznego KS PZSS

 • Zawody zgłoszone do kalendarza centralnego PZSS.
 • Bez udziału Delegata Technicznego KS PZSS.

XII. Zasady finansowania

 • Przed przystąpieniem do zawodów, zawodnicy wpłacają startowe w wysokości – 100 zł .

XIII. Postanowienia końcowe

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem.
 • Sprawy sporne i protesty rozstrzygać będzie Sędzia Główny zawodów.

ORGANIZATOR

PZSS na Facebooku