Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: Otwarte Długodystansowe Mistrzostwa Polski F-Class
Miejsce: Bartoszyce

Termin: piątek, 14.06.2013 - sobota, 15.06.2013
Delegat techniczny:
Kategoria: Zawody długodystans. - dt na koszt organizatora
Zawody: strzelania długodystansowe

Rodzaje strzelań: karabin

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety 

Długodystansowe Mistrzostwa Polski F-class
14-15 czerwieca 2013, Bartoszyce

 

Organizatorami zawodów są TS "Wisła" Kraków, KS "Luger",F-Class.pl przy współpracy z WKS 10 Jonkowo i KS Garda.

Regulamin Zawodów

Zawody rozpoczną się o godz. 8.00 w dniu 15 czerwca na strzelnicy w Dąbrowie koło Bartoszyc. W piątek 14 czerwca o 8.30 odbędzie się pre-match dla sędziów i organizatorów oraz od godziny 11.30 trening dla zawodników.

Dystanse: 300 m, 500 jardów (450 m), 600 m.

Cele: tarcze zawarte w załączniku z polem X o wymiarach 1 cal (tarcza 300 m), 1,5 cala (500 yd), 2 cale (600 m) - czyli około 1/3 MOA. Tarcze posiadają pola punktowe od 10 (z uwzględnieniem centralnej 10 - pole X) do 5 (o rozmiarach 30 cm dla tarczy na 300 m, 45 cm na 450 m, 60 cm na 600 m). Wszystkie strzały poza pole 5, traktowane są jako 0. Wzory tarcz w formacie pdf znajdują się w załącznikach do regulaminu.

Strzelanie: 3 strzały próbne i 15 ocenianych na każdym dystansie.

Klasy sprzętowe:

 • Klasa F/TR
  Pozycja strzelecka:
  leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 10 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka).Ramię strzelającego powinno opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
   
  Broń: karabin w kalibrze 223 Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg (razem z dwójnogiem), ładowany pojedynczo. Broń nie może być wyposażona w jakichkolwiek hamulec wylotowy (hamulec odrzutu). Przyrządy celownicze dowolne. Nie ma wymogu strzelania każdej odległości z tej samej broni - zmiana broni nie jest dozwolona w obrębie jednego dystansu.
   
 • Klasa Open
  Pozycja strzelecka:
  leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie worka, dwójnoga lub statywu i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 10 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.

  Broń: karabin w kalibrze do 8 milimetrów o łącznej wadze nie przekraczającej 10 kg, ładowany pojedynczo. Broń nie może być wyposażona w jakichkolwiek hamulec wylotowy (hamulec odrzutu). Przyrządy celownicze dowolne. Nie ma wymogu strzelania każdej odległości z tej samej broni - zmiana broni nie jest dozwolona w obrębie jednego dystansu.

Procedura strzelania:

 • zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni;
 • na strzały próbne 2 minuty;
 • po wstrzymaniu ognia, zawodnicy wstają i zajmują swoje miejsca ponownie po oznaczeniu strzałów próbnych i na wyrazne polecenie sędziego prowadzącego;
 • zawodnik ma 2 minuty na korektę przyrządów;
 • seria oceniana trwa 12 minut;
 • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji (18 sztuk - trzy na strzały próbne i piętnaście na oceniane).

Klasyfikacja oddzielna w klasach F/TR i Open:

 • na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
 • łączna punktowa ze wszystkich odległości - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
 • przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości X decyduje skupienie
 • dodatkowo wyliczane jest skupienie na każdym dystansie mierzone jako średnica najmniejszego okręgu opisującego centra wszystkich 15 przestrzelin obejmującego tarczę wyrażone w MOA (minutach kątowych, 1 MOA = 87,3 mm na 300 m, 130,95 mm na 450 m, 174,6 mm na 600 m).

Bezpieczeństwo:

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strzelnicy i do zachowania bezpieczeństwa.
 • Zawodnicy na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie.
 • Wysokość opłaty startowej w zawodach (w jednej klasie sprzętowej) wynosi 160 PLN, za trening 14 czerwca dodatkowa opłata 20 PLN.

Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest wpłacenie startowego przelewem na konto w terminie do 10 dni od rejestracji i nie później niż do 10 czerwca 2013 (ze względów organizacyjnych decyduje data wpływu startowego na konto bankowe).

Dane do przelewu:

Rafał Walczowski konto numer 97 1140 2004 0000 3002 3501 7589 w polu tytuł przelewu proszę wpisać Mistrzostwa Polski F-class Bartoszyce 2013. Zawodnikom nieobecnym na zawodach startowe nie będzie zwracane.

 

Istnieje możliwość startu w dwóch klasach sprzętowych przez tego samego zawodnika, pod warunkiem używania innej jednostki broni do klasy F/TR i Open - chętni do startu w obu klasyfikacjach muszą zarejestrować się dwa razy - raz do klasy F/TR i raz do klasy Open.

W dniu zawodów każdemu zawodnikowi przysługuje nieodpłatny posiłek (w ramach startowego).

Ze względów organizacyjnych w zawodach 15 czerwca nie może uczestniczyć więcej niż 54 startujących. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych, o aktualnej liście startowej decydować będzie kolejność potwierdzonych zgłoszeń. Zawodnicy będą brali udział w wyznaczonych zmianach (dla części zawodników pierwszym dystansem będzie 300 metrów a dla części 600 metrów). Organizatorzy i część sędziów jako entuzjaści strzelectwa wezmą udział w rozgrywanym w piątek 14 czerwca prematchu a ich tarcze będą oceniane przez niezależnego sędziego. Prematch odbędzie się pod kierownictwem ekipy sędziowskiej i pod nadzorem przedstawicieli zawodnikówa po jego zakończeniu tarcze zostaną zabezpieczone.

Mistrzostwa Polski F-Class są zawodami wpisanymi w kalendarz Polskiego Zwiazku Strzelectwa Sportowego, skład komisji sędziowskiej został zatwierdzony przez PZSS a na zawodach będzie obecny delegat techniczny PZSS.

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) zawodnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich F-class.

 

PZSS na Facebooku