Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: V Grand Prix Cracovia - Puchar Europy M.L.A.I.C
Miejsce: Kraków

Termin: piątek, 20.06.2014 - niedziela, 22.06.2014
Delegat techniczny:
Kategoria: Strzelanie czarnoproch. - dt. na koszt organizatora
Zawody: strzelania czarnoprochowe

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety 

Grand Prix Cracovia 2014

20-22.06.2014, Kraków

Regulamin

 • Organizator: Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie założone w 1257 roku.

Cel zawodów:

 • Popularyzacja strzelań z bronii czarnoprochowej i jej replik, integracja strzelców czarnoprochowych oraz miłośników dawnego munduru i stroju.

Miejsce zawodów:

 • Kraków Strzelnica sportowa Pasternik; PL 30-084 Kraków, ul. Pasternik 128; N 50 06'13.92 E 19 51'46.68.

Termin zawodów: 20-22 czerwca 2014.

 • 20 czerwca 2014 - przyjazd Ekip, zakwaterowanie, trening,
 • 21 czerwca 2014 - od godziny 8.30 do 17.00 strzelanie,
 • 22 czerwca 2014 - od godziny 8.30 do 17.00 strzelanie.

Uczestnictwo:

 • Wszyscy miłośnicy strzelectwa czarnoprochowego posiadający własną broń ładowaną odprzodowo. Nie wymaga się licencji PZSS. Jedynym wymogiem jest zaznajomienie się z Regulaminem oraz podanymi Głównymi Zasadami Bezpieczeństwa.

Zgłoszenia:

 • W celu zgłoszenia udziału w zawodach należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy (wersja Excel, wersja pdf), a następnie dostarczyć go organizatorom. Zapisy również w dniu zawodów.

Przepisy bezpieczeństwa:

 • Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu. Dopuszczone są przybitki z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna, itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki). Podczas trwania konkurencji obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu. Obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną lub margaryną). Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na lini ognia. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą "START". Zapłon (podsypka, kapiszon) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE":zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji "zabezpieczone", w rewolwerze opuszcza kurek, opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami. Wystrzelenie po komendzie "STOP", "PRZERWIJ STRZELANIE" lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia. Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie. Repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji. Ubiór dowolny (mogą być kurtki strzeleckie). Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego. W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca - informuje on sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

Konkurencje:

 • W konkurencjach kulowych, zawodnik oddaje 13 strzałów do 1 lub 2 tarcz w ciągu 30 minut, z czego 10 strzałów najlepszych jest liczonych jako wynik konkurencji.
  • Maximilian - Dowolny karabin skałkowy, dowolny  kaliber, przyrządy celownicze -  odległość 50m, tarcza ISSF 50 m 20/50 postawa leżąc odległość 100m.
  • Minie - Kapiszonowy karabin wojskowy kaliber powyżej 13,5mm 100m, przyrządy celownicze typ oryginalny wojskowy, tarcza ISSF 50 m 20/50 postawa leżąc odległość 100m.
  • Witworth - Karabin kapiszonowy 100m, przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału, przezierniki i muszki kołowe dozwolone jeśli odpowiadają tamtym czasom, tarcza ISSF 50 m 20/50. Postawa leżąc odległość 100m.
  • Miquelet - Muszkiet skałkowy 50m, broń: wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy, przyrządy celownicze: typ oryginalny wojskowy bez szczerbiny, postawa stojąc, odległość 50m, 1 tarcza typu francuskiego.
  • Tanegashima - Gładkolufowy muszkiet lontowy z baką, dowolny kaliber w kategorii oryginałów, dowolny muszkiet lontowy w dowolnym kalibrze w replikach, przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału, francuska tarcza wojskowa na 200m, pozycja stojąc, odległość 50m.
  • Vetterli - Karabin kapiszonowy 50m, broń - każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy, przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, tarcza ISSF 20/50. postawa stojąc, odległość 50m.
  • Hizadai - Broń: gładkolufowy muszkiet lontowy z baką, dowolny kaliber w kategorii oryginałów, dowolny muszkiet lontowy w dowolnym kalibrze w replikach, przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału, francuska tarcza wojskowa na 200m, pozycja klęcząc, odległość 50m.
  • Pennsylvania - Karabin skałkowy 50m, przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, tarcza ISSF 20/50, postawa stojąc, odległość 50m.
  • Lamarmora - Kapiszonowy karabin wojskowy kaliber większy niż 13,5mm, przyrządy celownicze - typ oryginalny wojskowy, postawa stojąc, odległość 50m.
  • Cominazzo - Pistolet skałkowy gładkolufowy 25m, broń: dowolny gładkolufowy pistolet skałkowy (oryginały i repliki), przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstawania oryginału, tarcza ISSF 20/50, postawa stojąc, odległość 25m.
  • Kuchenreuter - Pistolet kapiszonowy 25m, broń: dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie gwintowanej.
  • Colt - Dowolny rewolwer kapiszonowy, przyrządy celownicze według czasów powstawania broni, wysokość muszki dowolna, jednak profil w stylu oryginału, tarcza ISSF 50m pistolet dowolny, pozycja stojąc, odległość 25m.
  • Mariette - Rewolwer 25m, bron: dowolny rewolwer kapiszonowy, tylko repliki, przyrządy celownicze wg czasów powstawania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału, tarcza ISSF 20/50, postawa stojąc, strzelanie z 1 ręki, odległość 25m.
  • Tanzutsu - Dowolny gładkolufowy pistolet lontowy: typ japoński - dowolny kaliber, typ europejski - wielki kaliber jak w oryginałach, przyrządy celownicze według czasów powstania broni, profil w stylu oryginału, tarcza ISSF 50m pistolet dowolny, pozycja stojąc, odległość 25m.
  • Lorenzoni - Rzutki 2x25, broń: gładkolufowa śrutowa ładowana odprzodowo, przyrządy celownicze bez szczerbiny, dopuszczalna ilość niewypałów: 1, maksymalne naważki prochu i śrutu zgodne z przepisami MLAIC.
  • Manton - Dowolna broń skałkowa, dowolny kaliber, Suma strzałów do 50 rzutków w 2 oddzielnych rundach (jedna rano, druga po południu tego samego dnia) po 25 strzałów.
  • Donald Malson - Dowolny rewolwer kapiszonowy, oryginalny lub replika, musi być taki sam, jak używany przez zawodnika w konkurencjach  , dystans 50m.
  • Pułaski - Rewolwer kapiszonowy, oryginalny lub replika, musi być taki sam, jak używany przez zawodnika w konkurencjach Kuchenreuter, dystans 50m.
  • Walkyrie – Kobiety, karabin kapiszonowy, tarcza ISSF 50 m 20/50, pozycja leżąc, odległość 100m,

Plan strzelań:

 • Sobota (21.06.2014)
  • KUCHENRETUR O+R
  • TANZUTSU
  • COMINAZZO O+R
  • TANEGASHIMA
  • MIQUELET O+R
  • HIZADAI
  • LAMARMORA
  • PENNSYLVANIA
  • WHITWORTH
  • LORENZONI
  • WALKYRIE
 • Niedziela (22.06.2014)
  • COLT
  • MARIETTE
  • VETTERLI
  • MINIE
  • MAXIMILIAN O+R
  • MANTON
  • DONALD MALSON
  • PUŁASKI

Klasyfikacja:

 • indywidualna i zespołowa

Nagrody:

 • 1-3 medale i dyplomy do 6 miejsca drużynowo i indywidualnie

Cennik

 • Opłata w dniu zawodów.
 • Trening: 20 PLN
 • Jeden rzutek: 0,60 PLN
 • Jedna konkurencja: 40 PLN
 • Rzutki: 70 PLN
 • Start drużyny: 75 PLN
 • 3 noclegi na strzelnicy: 20 PLN

Postanowienia końcowe:

 • Każdy z uczestników otrzyma dyplom udziału w zawodach.
 • Konkurencja będzie liczona jeżeli zgłosi się do niej minimum 4 zawodników.
 • Na strzelnicy będą obowiązywać przepisy ISSF oraz MLAIC.
 • Zawodnicy strzelają z własnej broni.

 

PZSS na Facebooku